FANDOM


Naturia Spiderfang
ナチュル・スパイダーファング
Naturiaspiderfang.jpg
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 2100/400
Mã số 25654671
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này chỉ có thể thực hiện tấn công trong một lượt mà đối phương kích hoạt hiệu ứng của một Bài Phép, Bài Bẫy hoặc Quái thú Hiệu ứng.
English Description
This card can only declare an attack during a turn that your opponent activates the effect of a Spell, Trap or Effect Monster Card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên