Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Naturia Stinkbug

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Naturia Stinkbug
ナチュル・スティンクバグ
NaturiaStinkbug-HA04-EN-SR-1E.png
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Tuner
ATK/DEF 200/500
Mã số 25866285
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Naturia" mặt-ngửa bạn điều khiển được chọn làm một mục tiêu tấn công, bạn có thể đưa lá bài mặt-ngửa này mà bạn điều khiển vào Mộ bài để vô hiệu hóa đòn tấn công và kết thúc Lượt Chiến đấu.
English Description
When a face-up "Naturia" monster you control is selected as an attack target, you can send this face-up card you control to the Graveyard to negate that attack and end the Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên