FANDOM


Naturia Sunflower
ナチュル・サンフラワー
NaturiaSunflower-HA03-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 500/0
Mã số 07478431
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Hi sinh lá bài này và 1 quái thú "Naturia" để vô hiệu hóa sự kích hoạt của một hiệu ứng của một Quái thú Hiệu ứng mà đối phương điều khiển, và phá hủy nó.
English Description
You can Tribute this card and 1 "Naturia" monster to negate the activation of an effect of an Effect Monster your opponent controls, and destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.