Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Naturia Tulip

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Naturia Tulip
ナチュル・トライアンフ
NaturiaTulip-HA03-EN-SR-1E.png
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 600/1500
Mã số 70261145
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi khi đối phương kích hoạt một Bài Phép hoặc Bài Bẫy, tất cả các quái thú "Naturia" mặt-ngửa mà bạn điều khiển tăng 500 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Each time your opponent activates a Spell or Trap Card, all face-up "Naturia" monster(s) you control gain 500 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên