FANDOM


Naturia White Oak
ナチュル・ホワイトオーク
Naturia White Oak
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1800/1400
Mã số 24644634
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị chọn mục tiêu bởi một hiệu ứng bài của đối phương, bạn có thể gửi lá bài mặt-ngửa mà bạn điều khiển này xuống Mộ bài để Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "Naturia" Cấp sao 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài chính của bạn. Chúng không thể thực hiện tấn công, và bị phá hủy trong suốt Lượt Kết thúc của bạn.
English Description
When this card is targeted by an opponent's card effect, you can send this face-up card you control to the Graveyard to Special Summon 2 Level 4 or lower "Naturia" monsters from your Deck. They cannot declare an attack, and are destroyed during your End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên