FANDOM


Necrovalley
(おう)()(ねむ)(たに)-ネクロバレー
Necrovalley-AP04-EN-UtR-UE
 Tên Nhật (Kana)
おう
けの
ねむる
たに-ネクロバレー
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の眠
ねむ
る谷
たに
-ネクロバレー
 Tên Nhật (rōmaji) Ōke no Nemurutani - Nekurobarē
 Tên Nhật (Dịch) Valley Where the Royal Family Rests - Necrovalley
 Tên Hàn 왕가의 골짜기-네크로밸리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 47355498
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên