FANDOM


Necrovalley
(おう)()(ねむ)(たに)-ネクロバレー
Necrovalley-AP04-EN-UtR-UE
 Tên Nhật (Kana)
おう
けの
ねむる
たに-ネクロバレー
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の眠
ねむ
る谷
たに
-ネクロバレー
 Tên Nhật (rōmaji) Ōke no Nemurutani - Nekurobarē
 Tên Nhật (Dịch) Valley Where the Royal Family Rests - Necrovalley
 Tên Hàn 왕가의 골짜기-네크로밸리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 47355498
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]