FANDOM


Needle Worm
ニードルワーム
NeedleWorm-LCYW-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật ニードルワーム
 Tên Nhật (rōmaji) Nīdoru Wāmu
 Tên Hàn 니들 웜
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 750 / 600
 Mã số 81843628
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên