FANDOM


Needlebug Nest
針虫の巣窟
NeedlebugNest
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 84968490
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 5 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên