FANDOM


Neko Mane King
ネコマネキング
NekoManeKing-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ネコマネキング
 Tên Nhật (rōmaji) Nekomanekingu
 Tên Hàn 고양이 마네킹
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 11021521
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác