FANDOM


Nekroz of Brionac
ブリューナクの影霊衣(ネクロス)
NekrozofBrionac-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ブリューナクの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ブリューナクの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 브류나크의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 26674724
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên