Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Nekroz of Gungnir

7.486bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Nekroz of Gungnir
グングニールの影霊衣(ネクロス)
NekrozofGungnir-SECE-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) グングニールの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) グングニールの影霊衣
ネクロス
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1700
 Mã số 74122412
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên