Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Nekroz of Valkyrus

6.810bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Nekroz of Valkyrus
ヴァルキュルスの影霊衣(ネクロス)
NekrozofValkyrus-THSF-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ヴァルキュルスの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァルキュルスの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 발키리스의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 ATK / DEF 2900 / 1700
 Mã số 25857246
 Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Condition, Trigger, Ignition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên