FANDOM


Neo-Spacian Dark Panther
ネオスペーシアン・ブラック・パンサー
300px-NeoSpacianDarkPanther-LCGX-EN-C-1E
Nhóm liên quan Neo-Spacian
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1000/500
Mã số 43237273
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn 1 quái vật ngửa mặt mà đối phương điều khiển; đến tận Giai Đoạn Kết Thúc Lượt, trong khi bạn điều khiển lá bài này ở trạng thái ngửa mặt, tên và các hiệu ứng của lá bài này sẽ trở thành tên và hiệu ứng của lá bài được chọn
English Description
Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; until the End Phase, while you control this face-up card, this card's name and effects become those of that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên