FANDOM


Neo-Spacian Grand Mole
(ネオスペーシアン)・グラン・モール
NeoSpacianGrandMole-SDHS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・グラン・モール
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・グラン・モール
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Guran Mōru
 Tên Hàn 네오 스페이시언 그랜드 몰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 300
 Mã số 80344569
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Chưa phát hành TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên