FANDOM


Neo-Spacian Marine Dolphin
ネオスペーシアン・マリン・ドルフィン
300px-NeoSpacianMarineDolphin-TAEV-EN-C-1E
Nhóm liên quan Neo-Spacian
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 900/1100
Mã số 78734254
Loại Hiệu ứng Condition, Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Tên của lá bài này còn được coi là "Neo-Spacian Aqua Dolphin". Lá bài này không thể Triệu Hồi Đặc Biệt ngoại trừ với "NEX". Một lần mỗi lượt, bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài để nhìn vào tay đối phương và chọn 1 lá bài quái vật trong đó. Nếu bạn điều khiển một quái vật có sức công lớn hơn hoặc bằng với sức công của quái thú được chọn, phá hủy lá bài được chọn và gây 500 điểm tổn thất cho đối phương. Ngược lại, bạn nhận 500 điểm tổn thất.
English Description
This card's name is also treated as "Neo-Spacian Aqua Dolphin". This card cannot be Special Summoned except with "NEX". Once per turn, you can discard 1 card to look at your opponent's hand and select 1 Monster Card in it. If you control a monster with an ATK greater than or equal to the selected monster's, destroy the selected card and inflict 500 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên