FANDOM


Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
真青眼の究極竜(ネオ・ブルーアイズ・アルティメットドラゴン)
NeoBlueEyesUltimateDragon-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Tân Thanh Nhãn Tối Cực Long
 Tên Nhật (Kana)
真青眼の究極竜
ネオ・ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真青眼の究極竜
ネオ・ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Neo Burūaizu Arutimetto Doragon
 Tên Hàn 진 궁극의 푸른 눈의 백룡
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3800
 Mã số 56532353
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác