FANDOM


Neo Flamvell Hedgehog
ネオフレムベル・ヘッジホッグ
Hedgedog.jpg
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Pyro/Tuner
ATK/DEF 800/200
Mã số 02377034
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị tiêu diệt qua chiến đấu,chọn 1 lá bài trong mộ đối thủ và trục xuất nó.Nếu lá bài này khi ở trên sân bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài,chọn 1 quái vật hệ hoả với 200 hoặc ít DEF hơn trong mộ của bạn,đưa nó về tay.
English Description
If this card is destroyed by battle, select 1 card in your opponent's Graveyard and remove it from play. If this card on the field is destroyed by a card effect, select 1 FIRE monster with 200 or less DEF in your Graveyard, except "Neo Flamvell Hedgehog", and add it to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên