FANDOM


Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
超銀河眼の光子龍(ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン)
NeoGalaxyEyesPhotonDragon-GAOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
超銀河眼の光子龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 超銀河眼の光子龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Neo Gyarakushīaizu Foton Doragon
 Tên Hàn 네오 갤럭시아이즈 포톤 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 39272762
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên