FANDOM


Neptabyss, the Atlantean Prince
(かい)(おう)() ネプトアビス
NeptabysstheAtlanteanPrince-BOSH-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
かい
おう
じ ネプトアビス
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
おう
ネプトアビス
 Tên Nhật (rōmaji) Kaiōji Neputoabisu
 Tên Nhật (Dịch) Neptabyss, the Sea Emperor Prince
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 21565445
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên