FANDOM


Mặt-ngửa là một vị trí mà mặt của lá bái có thể được nhìn thấy . Một thẻ được cho là mặt-ngửa trên sàn hoặc trên cùng của bộ bài hoặc bị trục xuất mặt-ngửa có thể được tự do kiểm tra bằng cả 2 người chơi bất cứ lúc nào .

Quái thú hiệu ứng liên tục chỉ áp dụng trong khi con quái vật đó mặt-ngửa trên sân. Nhiều lá bài phải mặt-ngửa trên sân để kích hoạt hiệu ứng của nó .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên