FANDOM


Mặt-ngửa là một vị trí mà mặt của lá bái có thể được nhìn thấy . Một thẻ được cho là mặt-ngửa trên sàn hoặc trên cùng của bộ bài hoặc bị trục xuất mặt-ngửa có thể được tự do kiểm tra bằng cả 2 người chơi bất cứ lúc nào .

Quái thú hiệu ứng liên tục chỉ áp dụng trong khi con quái vật đó mặt-ngửa trên sân. Nhiều lá bài phải mặt-ngửa trên sân để kích hoạt hiệu ứng của nó .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.