FANDOM


5Hopes

Trước: "Number 39: Utopia Roots", "Number 39: Utopia" và "Number C39: Utopia Ray Victory"; Sau: "Number C39: Utopia Ray" và "Number C39: Utopia Ray V"

"Utopia", còn có tên gọi khác là "King of Wishes, Hope" (希き望ぼう皇おうホープ Kibō'ō Hōpu) ở Nhật Bản, đây là một archetype liên quan đến archetype "Number". Nó là một archetype phụ của archetype "Hope". Được sử dụng bởi Yuma TsukumoAstral giống như những lá bài chủ lực của họ ở trong phim hoạt hình, và các lá bài hỗ trợ nằm trong archetype "ZW -". Lưu ý rằng "Utopian Aura" không phải là một phần của archetype này.

Bên cạnh "Number 39: Utopia", có những quái thúhiệu ứng tăng riêng điểm Tấn công của nó hoặc đối phó với sức Tấn công của quái thú đối phương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.