FANDOM


Night Assailant
深淵の暗殺者(ナイト・アサシン)
NightAssailant-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Nhật (Chuẩn) 深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Hàn 심연의 암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 500
 Mã số 16226786
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác