FANDOM


Night Assailant
深淵の暗殺者(ナイト・アサシン)
NightAssailant-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Nhật (Chuẩn) 深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Hàn 심연의 암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 500
 Mã số 16226786
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.