FANDOM


Night Assailant
深淵の暗殺者(ナイト・アサシン)
NightAssailant-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Nhật (Chuẩn) 深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Hàn 심연의 암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 500
 Mã số 16226786
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên