FANDOM


Nightmare Archfiend Token
ナイトメア・デーモン・トークン
NightmareArchfiendToken-DAR-EN-VG.png
 Tên Nhật ナイトメア・デーモン・トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Naitomea Dēmon Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Nightmare Daemon Token
 Tên Hàn 나이트메어 데몬 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên