Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Nightmare Archfiends

7.557bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Nightmare Archfiends
ナイトメア・デーモンズ
NightmareArchfiends-CRMS-EN-SP-1E.png
 Tên Nhật ナイトメア・デーモンズ
 Tên Nhật (rōmaji) Naitomea Dēmonzu
 Tên Nhật (Dịch) Nightmare Daemons
 Tên Hàn 나이트메어 데몬즈
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 42956963
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên