FANDOM


Nimble Momonga
()(ばや)いモモンガ
NimbleMomonga-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばやいモモンガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばや
いモモンガ
 Tên Nhật (rōmaji) Subayai Momonga
 Tên Nhật (Dịch) Nimble Flying Squirrel
 Tên Hàn 재빠른 날다람쥐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 100
 Mã số 22567609
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.