FANDOM


Nimble Momonga
()(ばや)いモモンガ
NimbleMomonga-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばやいモモンガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばや
いモモンガ
 Tên Nhật (rōmaji) Subayai Momonga
 Tên Nhật (Dịch) Nimble Flying Squirrel
 Tên Hàn 재빠른 날다람쥐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 100
 Mã số 22567609
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác