Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ninja Grandmaster Sasuke

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ninja Grandmaster Sasuke
(にん)(じゃ)マスターSASUKE(サスケ)
NinjaGrandmasterSasuke-BP02-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
にん
じゃマスター
SASUKE
サスケ
 Tên Nhật (Chuẩn)
にん
じゃ
マスターSASUKE
サスケ
 Tên Hàn 첩자 마스터 Sasuke
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 04041838
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên