FANDOM


Ninja Grandmaster Sasuke
(にん)(じゃ)マスターSASUKE(サスケ)
NinjaGrandmasterSasuke-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
にん
じゃマスター
SASUKE
サスケ
 Tên Nhật (Chuẩn)
にん
じゃ
マスターSASUKE
サスケ
 Tên Hàn 첩자 마스터 Sasuke
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 04041838
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác