FANDOM


Ninja Grandmaster Sasuke
(にん)(じゃ)マスターSASUKE(サスケ)
NinjaGrandmasterSasuke-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
にん
じゃマスター
SASUKE
サスケ
 Tên Nhật (Chuẩn)
にん
じゃ
マスターSASUKE
サスケ
 Tên Hàn 첩자 마스터 Sasuke
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 04041838
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên