FANDOM


No. 22: Zombiestein
Khác:
No. 22 Franken
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

8 ☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

4500 / 1000

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Xyz

Bằng cách sử dụng một overlay unitvứt bỏ một lá bài từ tay bạn, vô hiệu hết hiệu ứng quái thú, bẫyphép trên sân đối phương. Lá này không thể tấn công quái thú nữ.[note 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh No. 22: Zombiestein By using one overlay unit and discarding one card from your hand, negate all monster effects, traps and spells on your opponent's field. This card cannot attack female monsters.
Nhật 手札のカードを1枚捨てオーバーレイ・ユニットを1つ使い相手場上のモンスター効果・罠・魔法を無効にできる このカードは女性モンスターには攻撃できない

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù không được ghi trong mô tả, thì nó cũng nêu rõ là hiệu ứng của lá bài chỉ có thể được kích hoạt một lần trong lượt, ngoài hiệu ứng "Number" thường có là nó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, trừ với quái thú "Number" khác.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên