Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Noble Arms - Caliburn

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Noble Arms - Caliburn
聖剣カリバーン
NobleArmsCaliburn.jpg
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 23562407
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms - Caliburn" mặt-ngửa. Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Warrior. Nó tăng thêm 500 ATK. Một lần trong lượt: Bạn có thể tăng 500 Điểm Gốc. Nếu lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái "Noble Knight" Loại-Warrior bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Arms of Destiny" một lần trong lượt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên