FANDOM


Noble Knight Borz
NobleKnightBorz
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1700/900
Mã số 47120245
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Lá này sẽ là Quái thú Thường khi nào nó mặt-ngửa trên sân. Khi nào được trang bị bằng Bài Phép Trang bị "Noble Arms", lá này sẽ trở thành Quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
● Lá này trở thành ÁMCấp sao của nó sẽ tăng thêm 1. Vào Lượt Chính của bạn: Bạn có thể tiết lộ 3 lá bài "Noble Arms" trong Bộ bài của bạn, cho đối phương ngẫu nhiên lấy 1 lá trong số chúng lên tay bạn, và đưa số còn lại vào Mộ bài. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Knight Borz" một lần trong lượt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.