FANDOM


Noble Knight Medraut
聖騎士モルドレッド
NobleKnightMedraut.jpg
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1700/1000
Mã số 59057152
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá này sẽ là Quái thú Thường khi nào nó mặt-ngửa trên sân. Khi nào được trang bị bằng Bài Phép Trang bị "Noble Arms", lá này sẽ trở thành Quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
● Lá này trở thành ÁMCấp sao của nó sẽ tăng thêm 1. Một lần trong lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái "Noble Knight" từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa, trừ "Noble Knight Medraut", và nếu làm vậy, hủy 1 Bài Phép Trang bị bạn điều khiển.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên