FANDOM


Noble Knight Medraut
聖騎士モルドレッド
NobleKnightMedraut
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1700/1000
Mã số 59057152
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá này sẽ là Quái thú Thường khi nào nó mặt-ngửa trên sân. Khi nào được trang bị bằng Bài Phép Trang bị "Noble Arms", lá này sẽ trở thành Quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
● Lá này trở thành ÁMCấp sao của nó sẽ tăng thêm 1. Một lần trong lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái "Noble Knight" từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa, trừ "Noble Knight Medraut", và nếu làm vậy, hủy 1 Bài Phép Trang bị bạn điều khiển.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.