FANDOM


Nobledragon Magician
()(りゅう)()(じゅつ)()
NobledragonMagician-SDMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Thanh Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kiryū no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1400
 Mã số 88935103
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.