FANDOM


Bài Bẫy Phép Thường
Japanese

通常・罠・魔法カード

Japanese (translated)

Bài Bẫy Phép Thường

English

Normal Trap Spell Card

Lists
Bài Bẫy Phép Thông Thường là một loại Bài Bẫy Phép được sử dụng trong Yu-Gi-Oh! R. Chúng được xem như là cả một Bài Phép hoặc một bài Bẫy. Chúng có thể được kích hoạt như một trong hai loại bài như thông thường.

Ví dụ

Graverobber-TF04-JP-VG-0

Graverobber


Normal Trap Spell Card

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

通常・罠・魔法カード

Bản dịch tiếng Nhật

Normal Trap Magic Card

Tiếng Anh

Normal Trap Spell Card

Lists

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.