Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 101: Silent Honor ARK

7.603bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 101: Silent Honor ARK
No.101 S・H・Ark Knight
Number101SilentHonorARK.png
Nhóm liên quan NumberNumber 10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Aqua/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/1000
Mã số 48739166
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao
Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệtThế Công mặt-ngửa đối phương điều khiển làm mục tiêu; gắn nó vào lá này như là Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Number 101: Silent Honor ARK" một lần trong một lượt. Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để thay thế.
English Description
2 Level 4 monsters
You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; attach it to this card as a face-up Xyz Material. You can only use this effect of "Number 101: Silent Honor ARK" once per turn. If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên