FANDOM


Number 103: Ragnazero
No.(ナンバーズ)103 (しん)(そう)(れい)(じょう)ラグナ・ゼロ
Number103Ragnazero-AP07-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ103 
しん
そう
れい
じょうラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
103 神
しん
そう
れい
じょう
ラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakusan Shinsōreijō Raguna Zero
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 103: Ragna Zero, the Funerary Sub-Zero Maiden
 Tên Hàn No.(넘버즈)103 신장령양 라그나 제로
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 94380860
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên