FANDOM


Number 103: Ragnazero
No.(ナンバーズ)103 (しん)(そう)(れい)(じょう)ラグナ・ゼロ
Number103Ragnazero-AP07-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ103 
しん
そう
れい
じょうラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
103 神
しん
そう
れい
じょう
ラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakusan Shinsōreijō Raguna Zero
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 103: Ragna Zero, the Funerary Sub-Zero Maiden
 Tên Hàn No.(넘버즈)103 신장령양 라그나 제로
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 94380860
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.