FANDOM


Number 104: Masquerade
No.(ナンバーズ)104 仮面魔踏士(マスカレード・マジシャン)シャイニング
Number104Masquerade-JOTL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ104
仮面魔踏士
マスカレード・マジシャンシャイニング
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
104 仮面魔踏士
マスカレード・マジシャン
シャイニング
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakuyon Masukarēdo Majishan Shainingu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 104: Masquerade Magician - Shining
 Tên Hàn No.104 마스커레이드 매지션 샤이닝
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 02061963
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên