FANDOM


Number 106: Giant Hand
No.106巨岩掌ジャイアント・ハンド
Number106GiantHand.png
Nhóm liên quan NumberNumber 10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/2000
Mã số 63746411
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thúCấp 4 sao
Vào lượt của đôi bên, khi có hiệu ứng của quái thú được kích hoạt bên phần sân của đối phương (trừ lúc trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Hiệu ứng đối phương điều khiển; khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, hiệu ứng của Quái thú Hiệu ứng đó bị vô hiệu, đồng thời nó không thể chuyển đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
2 Level 4 monsters
During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên