FANDOM


Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
No.(ナンバーズ)107 銀河眼の時空竜(ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン)
Number107GalaxyEyesTachyonDragon-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ107
銀河眼の時空竜
ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
107 銀河眼の時空竜
ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakunana Gyarakushīaizu Takion Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
 Tên Hàn No.107 갤럭시아이즈 타키온 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 88177324
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.