FANDOM


Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
No.(ナンバーズ)107 銀河眼の時空竜(ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン)
Number107GalaxyEyesTachyonDragon-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ107
銀河眼の時空竜
ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
107 銀河眼の時空竜
ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakunana Gyarakushīaizu Takion Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
 Tên Hàn No.107 갤럭시아이즈 타키온 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 88177324
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên