FANDOM


Number 10: Illumiknight
ナンバーズ10 白しろ輝き士しイルミネーター
Number-10-Illumiknight
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/2400
Mã số 11411223
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ trên tay bạn tới Mộ bàirút 1 lá bài.
English Description
3 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your hand to the Graveyard, and if you do, draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên