FANDOM


Number 11: Big Eye
No.11 ビッグ・アイ
Number11BigEye.jpg
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/2000
Mã số 80117527
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái Cấp 7 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; giành quyền điều khiển quái đó. Lá này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
2 Level 7 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên