FANDOM


Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
No.12機甲忍者クリムゾン・シャドー
Number12CrimsonShadowArmorNinja.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1700
Mã số 19333131
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 5

Một lần một lượt, trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trong lượt này, quái thú "Ninja" ngửa-mặt bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng.

English Description
2 Level 5 monsters

Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, face-up "Ninja" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên