FANDOM


Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
No.15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー
Number15GimmickPuppetGiantGrinder
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/2500
Mã số 88120966
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 8

Lên đến hai lần mỗi lượt, trong Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối phương điều khiển; tiêu diệt nó, sau đó nếu nó là Quái thú Xyz, gây thiệt hại cho đối phương bằng điểm Tấn công gốc của nó.

English Description
2 Level 8 monsters

Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên