FANDOM


Number 16: Shock Master
No.(ナンバーズ)16 (いろ)()(はい)(しゃ)ショック・ルーラー
Number16ShockMaster-CT09-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ16
いろの
はい
しゃショック・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
16 色
いろ
の支
はい
しゃ
ショック・ルーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūroku Iro no Shihaisha Shokku Rūrā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 16: Ruler of Color - Shock Ruler
 Tên Hàn No.16 쇼크 마스터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 54719828
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên