FANDOM


Number 16: Shock Master
No.(ナンバーズ)16 (いろ)()(はい)(しゃ)ショック・ルーラー
Number16ShockMaster-CT09-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ16
いろの
はい
しゃショック・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
16 色
いろ
の支
はい
しゃ
ショック・ルーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūroku Iro no Shihaisha Shokku Rūrā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 16: Ruler of Color - Shock Ruler
 Tên Hàn No.16 쇼크 마스터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 54719828
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.