FANDOM


Number 17: Leviathan Dragon
ナンバーズ17 リバイス・ドラゴン
Number-17-Leviathan-Dragon
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 69610924
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lá bài này được tăng 500 ATK. Khi lá bài này không còn Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công trực tiếp đối phương.
English Description
2 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card gains 500 ATK. If this card has no Xyz Material, it cannot attack your opponent directly.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên