FANDOM


Number 22: Zombiestein
No.(ナンバーズ)22 ()(ラン)(ケン)
Number22Zombiestein-RATE-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 22: Franken
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ22
ラン
ケン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
22 不
ラン
ケン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūni Furanken
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 22: Franken
 Tên Hàn No.22 프랑켄
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 1000
 Mã số 73445448
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.