FANDOM


Number 23: Lancelot, Ghost Knight of the Underworld
No.23冥界の霊騎士ランスロット
N23
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Zombie/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1500
Mã số 66547759
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 8

Khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi lá bài này gây thiệt hại chiến đấu cho đối phương: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt đối phương điều khiển; tiêu diệt nó. Một lần mỗi lượt, ở lượt của bất cứ người chơi nào, khi 1 bài Bẫy/bài Phép hay hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, ngăn chặn sự kích hoạt đó.

English Description
2 Level 8 monsters

While this card has Xyz Material, it can attack your opponent directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that target. Once per turn, during either player's turn, when a Spell/Trap Card or another monster effect is activated: Detach 1 Xyz Material from this card; negate the activation.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên