FANDOM


Number 32: Shark Drake
No.(ナンバーズ)32 (かい)(こう)(りゅう)シャーク・ドレイク
Number32SharkDrake-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ32
かい
こう
りゅうシャーク・ドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
32 海
かい
こう
りゅう
シャーク・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūni Kaikōryū Shāku Doreiku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 32: Marine Biting Dragon - Shark Drake
 Tên Hàn No.(넘버즈)32 샤크 드레이크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2100
 Mã số 65676461
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên