FANDOM


Number 32: Shark Drake
No.(ナンバーズ)32 (かい)(こう)(りゅう)シャーク・ドレイク
Number32SharkDrake-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ32
かい
こう
りゅうシャーク・ドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
32 海
かい
こう
りゅう
シャーク・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūni Kaikōryū Shāku Doreiku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 32: Marine Biting Dragon - Shark Drake
 Tên Hàn No.(넘버즈)32 샤크 드레이크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2100
 Mã số 65676461
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.