FANDOM


Number 34: Terror-Byte
No.(ナンバーズ)34 (でん)(さん)()(じゅう)テラ・バイト
Number34TerrorByte-SP13-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ34
でん
さん
じゅうテラ・バイト
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
34 電
でん
さん
じゅう
テラ・バイト
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūyon Densankijū Tera Baito
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 34: Electronic Computer Beast Tera Byte
 Tên Hàn No.34 전산기야수 테라바이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2900
 Mã số 32003338
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên