FANDOM


Number 34: Terror-Byte
No.(ナンバーズ)34 (でん)(さん)()(じゅう)テラ・バイト
Number34TerrorByte-SP13-EN-C-1E
 Tên Việt Số 34: Thú Máy Điện Tử - Vi Tử Kinh Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ34
でん
さん
じゅうテラ・バイト
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
34 電
でん
さん
じゅう
テラ・バイト
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūyon Densankijū Tera Baito
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 34: Electronic Computer Beast Tera Byte
 Tên Hàn No.34 전산기야수 테라바이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2900
 Mã số 32003338
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.