Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 34: Terror-Byte

7.202bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 34: Terror-Byte
ナンバーズ34 電でん算さん機き獣じゅうテラ・バイト
Number-34-Terror-Byte.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/2900
Mã số 32003338
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn mục tiêu là 1 quái thú Thế công mặt-ngửaCấp độ 4 hoặc thấp hơn mà đối phương điều khiển: được quyền điều khiển nó cho tới Lượt Kết thúc.
English Description
3 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 Level 4 or lower Attack Position monster your opponent controls; gain control of it until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên