Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 35: Ravenous Tarantula

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 35: Ravenous Tarantula
No.(ナンバーズ)35 ラベノス・タランチュラ
Number35RavenousTarantula-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Số 35: Tham Xác Đại Hắc Chu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ35 ラベノス・タランチュラ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
35 ラベノス・タランチュラ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūgo Rabenosu Taranchura
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 35: Ravenous Tarantula
 Tên Hàn No.35 라베노스 타란툴라
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 10 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 90162951
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên