FANDOM


Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
No.(ナンバーズ)36 先史遺産(オーパーツ)(ちょう)()(かん)フォーク=ヒューク
Number36ChronomalyChateauHuyuk-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ36
先史遺産
オーパーツ-
ちょう
かんフォーク=ヒューク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
36 先史遺産
オーパーツ
-超
ちょう
かん
フォーク=ヒューク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūroku Ōpātsu - Chōkikan Fōku Hyūku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 36: OOPArts Super Engine - Fork Hyuk
 Tên Hàn No.36 오파츠 초기관 포크 휴크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 50260683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên